Zaloguj

Start

E-Szkoła

Erasmus+

BIP

Kontakt

Szkoła

Dokumenty

Rodzice

Biblioteka

Świetlica

Stołówka

Dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów z opiniami ppp
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie

 Przedmiot

Pobierz

język polski  Język Polski
język angielski  
język niemiecki  
historia  Historia
przyroda  Przyroda
biologia  
geografia  
fizyka  
chemia  Chemia
matematyka  Matematyka
plastyka  Plastyka
muzyka  Muzyka
technika  Technika
zajęcia komputerowe - informatyka  
wychowanie fizyczne  Wychowanie fizyczne
edukacja wczesnoszkolna  Edukacja wczesnoszkolna

Rekrutacja

Śniadanie daje moc!

Certyfikat Lepsza Szkoła

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia