Zaloguj

Start

E-Szkoła

Erasmus+

BIP

Kontakt

Szkoła

Dokumenty

Rodzice

Biblioteka

Świetlica

Stołówka

Misja i wizja szkoły
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie

MISJA SZKOŁY

 

„BĘDĄC EUROPEJCZYKAMI KORZYSTAMY

Z NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

I WYBIERAMY ZDROWE ŻYCIE”

 

WIZJA SZKOŁY

          Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak wolność, miłość, godność i tolerancja, uznanych w Zjednoczonej Europie i pozwalających na zachowanie tożsamości kulturowej własnego kraju.

        W szkole zgodnie współistnieją uczniowie, rodzice i nauczyciele.

        Uczymy aktywnego i twórczego myślenia; nauczyciel jest doradcą ucznia w jego drodze do zdrowego stylu życia.

        Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej w pełnieniu różnych ról społecznych; uczniowie nabywają umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.

       Rozwijamy zainteresowania, predyspozycje, talenty uczniów, stwarzamy możliwości osiągania sukcesów przez każde dziecko.

Rekrutacja

Śniadanie daje moc!

Certyfikat Lepsza Szkoła

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia