Zaloguj

Start

E-Szkoła

Erasmus+

BIP

Kontakt

Szkoła

Dokumenty

Rodzice

Biblioteka

Świetlica

Stołówka

Wym. edu. dla uczniów z orzeczeniem o niepełnospr. intelektualnej w stopniu lekkim
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie

 Przedmiot

Pobierz

język polski  
język angielski  
język niemiecki  Język niemiecki
historia  
przyroda  Przyroda
biologia  
geografia  
fizyka  
chemia  
matematyka  
plastyka  Plastyka
muzyka  Muzyka
technika  Technika
zajęcia komputerowe - informatyka  
wychowanie fizyczne  
edukacja wczesnoszkolna  

Rekrutacja

Śniadanie daje moc!

Certyfikat Lepsza Szkoła

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia