Zaloguj

Start

E-Szkoła

Erasmus+

BIP

Kontakt

Szkoła

Dokumenty

Rodzice

Biblioteka

Świetlica

Stołówka

Rodzice
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie

 

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Zebrania ogólne + konsultacje:

30.10.2018 r

11.12.2018 r.

28.02.2019 r.

09.04.2019 r.

13.05.2019 r.

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

WE WRZEŚNIU 2018 WYNOSI:

Punkt Przedszkolny 120,00 zł / 20 dni x 6 zł /
 
Szkoła Podstawowa  75,00 zł /15 dni x 5 zł 

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów uczniów klasy VI na zebranie szkolne w dniu 25.02.2016 (czwartek) o godzinie 17.00. Prosimy wszystkich o  obecność.

 

26.01.2016r.  o godzinie 17.00

odbędzie się

ZEBRANIE Z RODZICAMI

uczniów klas: "0", I, II, III z Dyrektorem Szkoły panią Beatą Aniśkiewicz-Pociask.

Zebranie odbędzie się w sali nr.18 o godzinie 17.00

ZAPRASZAMY!

UWAGA!

Od 1 marca 2016 opłaty za obiady można uiszczać jedynie u intendentki szkolnej codziennie w godzinach 7.30 – 8.15 oraz 12.25 – 13.00. Od tego dnia możliwe są jedynie opłaty gotówkowe.

 

 

Grupowa Praktyka Pielęgniarska S. C.

Świadczenia Pielęgniarki Szkolnej
Pielęgniarka Anna Gawłowicz

Obecna w szkole w czwartek od 9:00 - 14:00
w pozostałe dni kontakt pod numerem 609 125 511

KOMUNIKATY   PIELĘGNIARKI

HIGIENA OSOBISTA

Proszę rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na  HIGIENĘ OSOBISTĄ DZIECKA , a szczególnie na częste przeglądy włosów u dzieci.

Jedyna i skuteczna metoda p/działania wszawicy, TO REGULARNE co najmniej 1x w tyg. przeglądy czystości włosów u dziecka!!!

Na rodzicach spoczywa obowiązek dopilnowania, aby dziecko do szkoły przychodziło  czyste, najedzone i wyposażone w niezbędne przybory szkolne.

FLUORYZACJA

W szkole w ramach Programu Zapobiegania Próchnicy zębów w śród dzieci, odbywa się mycie zębów preparatem FLUORU  Elmex żel u dzieci w kl.I-VI.

TERMINY:

  • 27.09.2018 r.
  • 08.11.2018 r.
  • 20.12.2018 r.
  • 31.01.2019 r.
  • 14.03.2019 r.
  • 18.04.2019 r.

Proszę o zakupienie i oznaczenie szczoteczek do mycia zębów, które pozostaną w szkole na czas fluoryzacji.

Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na fluoryzację u swojego dziecka proszę o dostarczenie   pisemnej krótkiej informacji do Pielęgniarki w szkole.

Np.

Nie wyrażam zgody na udział  we fluoryzacji mojego dziecka…………………………………………..

w roku szkolnym 2018/2019.

Data…………………………………..                      ………………………………………………………….

Podpis rodziców/ opiekunów

Rekrutacja

Śniadanie daje moc!

Certyfikat Lepsza Szkoła

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia