Zaloguj

Start

E-Szkoła

Erasmus+

BIP

Kontakt

Szkoła

Dokumenty

Rodzice

Biblioteka

Świetlica

Stołówka

Pielęgniarka szkolna
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie

 

 

Grupowa Praktyka Pielęgniarska S. C.

Świadczenia Pielęgniarki Szkolnej
Pielęgniarka Anna Gawłowicz

Obecna w szkole w czwartek od 9:00 - 14:00
w pozostałe dni kontakt pod numerem 609 125 511

KOMUNIKATY   PIELĘGNIARKI

HIGIENA OSOBISTA

Proszę rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na  HIGIENĘ OSOBISTĄ DZIECKA , a szczególnie na częste przeglądy włosów u dzieci.

Jedyna i skuteczna metoda p/działania wszawicy, TO REGULARNE co najmniej 1x w tyg. przeglądy czystości włosów u dziecka!!!

Na rodzicach spoczywa obowiązek dopilnowania, aby dziecko do szkoły przychodziło  czyste, najedzone i wyposażone w niezbędne przybory szkolne.

FLUORYZACJA

W szkole w ramach Programu Zapobiegania Próchnicy zębów w śród dzieci, odbywa się mycie zębów preparatem FLUORU  Elmex żel u dzieci w kl.I-VI.

TERMINY:

  • 27.09.2018 r.
  • 08.11.2018 r.
  • 20.12.2018 r.
  • 31.01.2019 r.
  • 14.03.2019 r.
  • 18.04.2019 r.

Proszę o zakupienie i oznaczenie szczoteczek do mycia zębów, które pozostaną w szkole na czas fluoryzacji.

Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na fluoryzację u swojego dziecka proszę o dostarczenie   pisemnej krótkiej informacji do Pielęgniarki w szkole.

Np.

Nie wyrażam zgody na udział  we fluoryzacji mojego dziecka…………………………………………..

w roku szkolnym 2018/2019.

Data…………………………………..                      ………………………………………………………….

Podpis rodziców/ opiekunów

Rekrutacja

Śniadanie daje moc!

Certyfikat Lepsza Szkoła

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia