Pliki do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Karta zapisu dziecka do klasy 1 Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie

Kryteria oceny formalnej

Kryteria punktowe oceny wniosku

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Punktu przedszkolnego / oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego / Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie na rok szkolny 2018/2019